over

De Stichting Leading Lied is opgericht in juli 2023. De organisatie is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie en past deze toe c.q. heeft acties in haar beleid opgenomen om de uitgangspunten en aanbevelingen van deze codes te implementeren.

organisatie

samenstelling bestuur
Valerie Lévêque / voorzitter
Janneke Verloop / secretaris
Mariette Koenders / penningmeester

artistieke & algemene leiding
Heleen Vegter

artistiek adviseurs
Annett Andriesen / vm. directeur International Vocal Competition ‘s-Hertogenbosch
Guja Sandholt / festivaldirecteur Óperudagar IJsland

medewerkers
Wilgehof+Sodaar / website

beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting laat zich adviseren door professionals uit het veld.

contactgegevens
Zevenbladstraat 66, 6841 KW Arnhem
contact@leadinglied.nl

beleidsplan (download)
beleidsplan Leading Lied – 18 december 2023

inschrijving K.v.K.
90932013

culturele ANBI​
De Stichting Leading Lied heeft de status van een culturele ANBI.

Dit betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

rsin
865501002

wie is ...?

Valerie is directeur bij City at Home dat een plek wil bieden aan vrouwen die – om wat voor reden dan ook – niet altijd de aansluiting kunnen maken met de samenleving…

Janneke is senior-adviseur bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), een kennisinstituut voor oncologie. Daar ondersteunt ze als verbinder en coördinator verschillende zorgprofessionals…

Mariette kan bogen op dertig jaar werk-, project- en advieservaring op het grensvlak van organisaties en ICT. Met gevoel voor humor en onderlinge verhoudingen weet zij anderen te motiveren om te gaan voor resultaat…

Voor Heleen als pianist zijn persoonlijke betrokkenheid bij de muziek én het publiek absolute voorwaarden om geïnspireerde en inspirerende uitvoeringen te geven. Uitvoeringen die verbinden…

Draagt u Stichting Leading Lied een warm hart toe?
Om haar doelstellingen te kunnen realiseren is de stichting afhankelijk van subsidies en donaties. Uw gift is van harte welkom!

Valerie Lévêque

voorzitter

Valerie is directeur bij City at Home dat een plek wil bieden aan vrouwen die – om wat voor reden dan ook – niet altijd de aansluiting kunnen maken met de samenleving. Samen met een team vrijwilligers creëert ze voor hen een thuis. Een plek waar ze even op adem mogen komen, hun verhaal kwijt kunnen, in contact kunnen komen met andere vrouwen en als dat nodig is ook met hulpverlening. Elke week vinden er activiteiten plaats die vrouwen versterken en verbinden.

Valerie’s kracht schuilt in het pionieren, zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Haar drive om bij te dragen aan Leading lied is om gezamenlijk nieuwe paden te kunnen bewandelen binnen de muziek. Juist omdat ze het belangrijk vindt dat vrouwen op elk niveau een plek in de samenleving verdienen.

Meer over Valerie en City at Home lees je hier >

Janneke Verloop

secretaris

Janneke is senior-adviseur bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), een kennisinstituut voor oncologie. Daar ondersteunt ze als verbinder en coördinator verschillende zorgprofessionals. Want samen werken aan het verbeteren van de zorg voor patiënten is haar passie. In haar vrije tijd zingt ze graag en zo heeft ze Heleen leren kennen. Samen ondernemen en nieuwe creatieve ideeën vormgeven spreken haar enorm aan. Als secretaris draagt ze daar graag haar steentje aan bij.

Mariette Koenders

penningmeester

Mariette kan bogen op dertig jaar werk-, project- en advieservaring op het grensvlak van organisaties en ICT. Met gevoel voor humor en onderlinge verhoudingen weet zij anderen te motiveren om te gaan voor resultaat. Anderen succesvol laten zijn, motiveert haar het meest. Al een aantal jaar is zij met een – eindeloze – sabbatical en is het pay-back time. Daarom ondersteunt ze als vrijwilliger initiatieven en festivals op het gebied van klassieke muziek. Voor haar inzet bij het Internationaal Lied Festival Zeist werd ze genomineerd voor de Zeister Vrijwilligersprijzen 2022. Voor haar is muziek een manier om het voor haar omgeving lichter te maken. Want ze wordt er blij van wanneer ze door muziek verbinding heeft met mensen; door even stil te staan en er voor elkaar te zijn.

Stichting Leading Lied brengt voor haar al die ambities samen: klassieke muziek, het versterken van de positie van vrouwen en resultaat boeken door goed organiseren en creativiteit.

Heleen Vegter

artistieke & algemene leiding

Voor Heleen als pianist zijn persoonlijke betrokkenheid bij de muziek én het publiek absolute voorwaarden om geïnspireerde en inspirerende uitvoeringen te geven. Uitvoeringen die verbinden. In de programma’s die ze de afgelopen jaren met collega-musici bracht waren de maatschappelijke rol van vrouwen, en de beperkingen die zij om het feit dat zij vrouw waren kregen opgelegd, meer dan eens de rode draad. Ze zocht naar vernieuwende vormen om het klassieke lied, waar zij een grote passie voor heeft, naar het publiek te brengen en schuwt daarbij de samenwerking met andere kunstdisciplines niet. Heleen is ook muzikaal adviseur van Reframing HERstory dat met multidisciplinaire theatervoorstellingen het koloniale verleden van Gelderland zichtbaar wil maken.

Heleen wil voor Stichting Leading Lied haar uitgebreide netwerk inzetten. Want gul geven en ontvangen past bij het vrouwelijk leiderschap waar zij voor staat en de gelijkwaardigheid tussen mensen die daar onlosmakelijk mee verbonden is.

Meer over Heleen lees je hier >